Fradømt jobben etter sex med kreftpasient

Radiografen hadde samleie med kvinnen han behandlet for kreft. Nå er han fradømt stillingen ved Haukeland universitetssykehus.