Seks Widerøe-fly på kollisjonskurs

Hele tre ganger med få ukers mellomrom har til sammen seks fly fra Widerøe vært på kollisjonskurs under innflyging til flyplassen i Sogndal.