Regelverk endra, må reise heim

I følgje regelverket som gjaldt då Alena Trukhanovich kom til Norge, kunne ho starte å studere til hausten. No gjer nye lover at ho etter to år må reise heim til Kviterussland.