Formeiring under tvang

Kjønnsmoden laks vert fanga i hopetal i norske elvar på denne årstida. Forskremde, neppe glade laksar, uvitande om at dei får hjelp til bera slekta vidare.