- Moderniser kraftverkene

Betydelige ekstra strømmengder kan hentes ut ved oppgradering til mer moderne utstyr i gamle vannkraftverk. Regjeringen vil få utredet denne muligheten.