EØS hindrer kjetting på farlige trailere

Vegdirektoratet kan komme til å måtte droppe forslaget om at alle vogntog skal ha kjetting om vinteren. Danmark mener forslaget bryter med EØS-avtalen.