Sjekk hva din stortingsrepresentant mener om «Vestlandet»

BT har spurt alle stortingsrepresentantene fra Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Rogaland om hva de synes om «Vestlandet».

HORDALAND: Toppkandidatene i det største vestlandsfylket er uenige om Vestlandet er et godt navn på den nye sammenslåtte enheten. Her er de samlet til debatt på Festplassen under årets valgkamp. Fra venstre: Audun Lysbakken, Magne Rommetveit, Kjersti Toppe, Arild Hermstad (MDG, kom ikke inn på Stortinget), Terje Breivik, Knut Arild Hareide, Helge Andre Njåstad og Erna Solberg (statsminister, ikke på Stortinget). Marita Aarekol

Rogaland

Roy Steffensen (Frp): Viking-Brann har alltid blitt omtalt som vestlandsoppgjør. Vi vil fortsatt kreve å få synge første del av Viking-sangen uten å miste troverdighet, nemlig «Viking fra vest, Viking er best, Viking er laget som gir oss en fest!»

Sveinung Stensland (H): Det er et ulogisk og historieløst navn. Det er også uklokt og lite forsonende om de ønsker flere med i enheten. Det er rett og slett dårlig politisk håndverk. De bør heller kalle seg Gulen, Bjørgvin, Bergenhus eller Midtvesten.

PÅ STORTINGET: Geir Pollestad (Sp) fra Rogaland. Scanpix

Atle Simonsen (Frp): Dette blir like dumt som om Rogaland skulle byttet navn til Sørlandet uten å ta med Agder-fylkene. De to fylkene må anerkjenne at Rogaland ikke ønsket å være med i sammenslåingen og finne et mer passende navn. Hvis ikke må Stortinget, som har flertall av ikke-vestlendinger, bestemme navnet.

Geir Pollestad (Sp): Navnet er ikke dekkende og i samsvar med geografien. En pusekatt blir ikke tiger selv om du gir den navnet Tiger.

Øystein Langholm Hansen (Ap): Jeg oppfatter det som et frekt forslag. Det er bare preposisjonene «i» og «på» som skiller hvor du snakker om. Jeg mener Bjørgvin er et godt og dekkende navn.

Hege Haukeland Liadal (Ap): De kan hete hva som helst annet enn regionens navn, Vestlandet. Det tror jeg de fleste forstår, selv uten pedagogisk utdannelse. Dette er som om Nordland og Troms skulle kalt seg for Nord-Norge uten at Finnmark var med.

PÅ STORTINGET: Tina Bru (H) fra Rogaland. Olav Olsen

Tina Bru (H): Jeg håper Hordaland og Sogn og Fjordane selv ser hvor feil dette blir, og at de selv foreslår et nytt navn. Vi er flere som har sterk identitet knyttet til å være vestlendinger og bo på Vestlandet.

Terje Halleland (Frp): Det bør være mulig å finne et navn som ikke er i bruk i dag.

Aleksander Stokkebø (H): Jeg har forståelse for at man ønsker å ta i bruk navnet, men synes ikke det er passende. De bør finne et nytt navn. Bjørgvin, Bergenshus eller Midt-Vestlandet fylke kan være forslag – her er det mange gode navnemuligheter.

Solfrid Lerbekk (SV): Navnet er misvisende. Jeg mener det bør settes ned en jury og at folket må spørres om innspill. Deretter kan det vurderes et annet navn enn Vestlandet.

Torstein Tvedt Solberg (Ap): Jeg har bedt regjeringen ta grep slik at innbyggerne i byer som Stavanger, Haugesund og Ålesund fortsatt kan kalle seg vestlendinger. Det mangler ikke på gode alternative navn. Min favoritt er Midtvesten.

Ikke svart: Hadia Tajik, Olaug Bollestad, Margret Hagerup.

Les også

Forsker mener «Vestlandet» ikke kan brukes som navn på nytt fylke

PÅ STORTINGET: Liv Kari Eskeland (H) fra Hordaland. Elias Dahlen

Hordaland

Torill Eidsheim (H): Jeg har personlig ikke så sterke meninger om navnet på fylket, men synes det er leit å registrere at navnet blir viktigere enn innholdet.

Liv Kari Eskeland (H): Jeg er begeistret for tanken om store og sterke regioner, og skulle svært gjerne sett at Rogaland og hele eller deler av Møre og Romsdal var med. Ettersom de ikke er det så mener jeg at Vestlandet ikke er et egnet navn,

Tom-Christer Nilsen (H): Jeg synes diskusjonen om navnevalget er en storm i et vannglass. Dermed ser jeg ingen grunn til å overprøve det navnevalget den nye regionen har gjort. Skulle en hatt et alternativt navn, ville vel det nærmeste være å kalle det hva det het sist Hordaland og Sogn og Fjordane var i samme region; Bergenhus.

Knut Arild Hareide (KrF): Jeg støtter navnet Vestlandet. Det er betegnende for regionen og et navn folk kan forholde seg til.

PÅ STORTINGET: Jette Christensen (Ap) fra Hordaland. Rune Sævig

Eigil Knutsen (Ap): I dag har ulike enheter ulike geografiske inndelinger. Høgskulen på Vestlandet går fra Haugesund til Førde. Fylket skal nå gå fra Sveio til Nordfjord. Det tror jeg de fleste vil leve fint med, selv om jeg gjerne skulle hatt med Rogaland i det nye fylket.

Jette Christensen (Ap): Jeg mener det er opp til fylkene som slår seg sammen å bestemme navn. Navnet som er valgt viser den store absurditeten i at Frp og Høyre på vegne av Rogaland har valgt å stå utenfor.

Magne Rommetveit (Ap): Jeg støtter navnet. Den nye enheten er utvilsomt Vestlandet. At det finnes vestlendinger og vestland nord og sør for det nye fylket er et faktum som det må gå an å leve med. Og så håper jeg at vi i fremtiden når målet om at hele Vestlandet blir en del av vestlandsregionen.

Ruth Grung (Ap): Jeg mener det regionale folkevalgte nivået er rette instansen til å bestemme det navnet som passer.

Helge Andre Njåstad (Frp): Jeg forstår at det reageres og med mindre en får med Rogaland og eller Møre og Romsdal før 2020, så bør navnet bli et annet. Debatten viser også at vi må ha en prosess for å få med Rogaland.

PÅ STORTINGET: Kjersti Toppe (Sp) fra Hordaland. Scanpix

Silje Hjemdal (Frp): Bergenhus er trukket frem av flere, men jeg håper fylkestingene kan komme frem til et godt og samlende alternativ. Må imidlertid si at det er underlig ar navnediskusjonen får så stort fokus nå først etter at regional nivå har bestemt seg. Det burde vært oppgavene og mulighetene som sto i fokus for debatt.

Kjersti Toppe (Sp): Fylkestinget må se på annet navnevalg. Men først og fremst må hele sammenslåingsvedtaket oppheves. Egentlig et paradoks at den nye regionen som liksom skulle få overført så stor makt fra staten, ikke får bestemme sitt eget navn.

Ove Trellevik (H): Vestlandet er supert. Det sier noe om hvor vi kommer fra og er identitetsskapende. Men dersom navnet splitter, slik mye tyder på nå i media, så er det uheldig.

PÅ STORTINGET: Peter Christian Frølich (H) fra Hordaland. Bård Bøe

Peter Christian Frølich (H): Det sterkeste inntrykket jeg sitter igjen med er at det er navnedebatten som stjeler showet, noe som er dumt. Men skal man en gang ha et navn, så må man finne et navn som ikke skaper konflikt. Min sterke oppfordring til regionen er å finne et annet navn. Men jeg kommer ikke til å bruke en kalori på å lage noen omkamp når dette først kommer til Stortinget.

Audun Lysbakken (SV): Verken jeg eller SV har tatt stilling til det nye navnet ennå. Jeg synes heller ikke det blir riktig av meg å gjøre det før vi har hatt en prosess hvor alle fylkeslagene våre har sagt hva de mener. Jeg er fortsatt mest opptatt av hva det nye fylket skal gjøre, ikke hva det skal hete.

Terje Breivik (V): Det er et godt navn som bør bli stående. Navnet som fanger opp potensialet og stordommen i å samle Vestlandet til et rike. For meg og Venstre er dette bare en god start. Vårt mål er at Rogaland skal blir med etter hvert.

Les også

Varsler omkamp om «Vestlandet»

PÅ STORTINGET: Liv Signe Navarsete (Sp) fra Sogn og Fjordane. Scanpix

Sogn og Fjordane

Tore Storhaug (KrF)*: Hvis målet med fylkesreformen er å gi mer makt til fylkene, bør ikke det første Stortinget gjør være å overprøve et navnevalg.

Liv Signe Navarsete: Det er lite fantasifullt på en region som inneholder under halvparten av Vestlandet. Kanskje man skal tenke nytt? Bjørgvin, kanskje?

Frida Melvær (H): Personlig liker jeg navnet, men jeg har ikke tenkt å bruke mye tid på denne debatten. Å bidra til en endeløs navnestrid tjener ingen.

Ingrid Heggø (Ap): Fylkestingene i Sogn og Fjordane og Hordaland vil at det nye sammenslåtte fylket skal hete Vestlandet, så det vil jeg lytte til og støtte. En kan jo håpe på at nye vesentlige oppgaver og navnevalg lokker Rogaland og gjerne Møre og Romsdal inn i en kraftfull vestlandsregion.

Les også

Bjørgvin, Fjordane eller Midtvesten? Velg ditt vestlandsnavn her

PÅ STORTINGET: Jenny Klinge (Sp) fra Møre og Romsdal. Scanpix

Møre og Romsdal

Fredric Holen Bjørdal (Ap): Jeg synes dette er et frekt navneran. Vi er mange i Møre og Romsdal som regner oss som vestlendinger, både i kultur og dialekt. Derfor håper jeg at mitt fylket vil sende en protest til Kommunaldepartementet om dette. De må finne seg et nytt navn. Min favoritt er Fjordane.

Jenny Klinge (Sp): Selv tenker jeg på Møre og Romsdal fylke, der jeg bor som Nordvestlandet, men deler av fylkes kan også sies å være en naturlig del av Midt-Norge. Jeg mener uansett at det blir feil at bare to av fire fylker som omtaler seg som Vestlandet skal kunne kalle seg dette.

Knut Magne Flølo (Frp): Stortings- og fylkespolitikere fra Rogaland og Møre og Romsdal må samarbeide for å få stoppet dette navnet. Kanskje de heller kunne kalt det nye fylket for Vest.

PÅ STORTINGET: Else May Botten (Ap) fra Møre og Romsdal. Scanpix

Marianne Synnes (H): Jeg synes navnet er unaturlig. Det blir som om Ålesund kommune skulle ta navnet Sunnmøre. De må finne et navn som ikke er i bruk av andre.

Vetle Wang Solheim (H): Det må være et mål å finne et navn som alle kan støtte opp om. Vestlandet er ikke et riktig valg.

Else May Botten (Ap): Jeg har forståelse for dem som reagerer på dette navnet. Det er forvirrende. Men jeg tror ikke vi skal sitte der og finne opp navn, så her må man være frempå og finne bedre alternativer før det kommer til Stortinget.

Helge Orten (H): Dette er ikke greit. Paradoksalt vil det være minst like mange vestlendinger utenfor Vestlandet om dette forslaget skulle gå gjennom.

Hallgeir Reiten (KrF) har uttalt til NRK at navnevalget er uheldig, mens Jan Steinar Engeli Johansen uttaler at «barnet må få et navn og Vestlandet er i så måte ikke det verste de kunne komme på».