• HORDALAND: Toppkandidatene i det største vestlandsfylket er uenige om Vestlandet er et godt navn på den nye sammenslåtte enheten. Her er de samlet til debatt på Festplassen under årets valgkamp. Fra venstre: Audun Lysbakken, Magne Rommetveit, Kjersti Toppe, Arild Hermstad (MDG, kom ikke inn på Stortinget), Terje Breivik, Knut Arild Hareide, Helge Andre Njåstad og Erna Solberg (statsminister, ikke på Stortinget). FOTO: Marita Aarekol

Sjekk hva din stortingsrepresentant mener om «Vestlandet»

BT har spurt alle stortingsrepresentantene fra Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Rogaland om hva de synes om «Vestlandet».