Ordfører Eirik Haga (Ap) håper den årelange verkebyllen på Stamnes i Vaksdal blir litt mindre ubehagelig, men tror det er langt igjen før området er i den stand kommunen ønsker seg. Han er ikke optimist med tanke på å få fjernet de gamle skipene som er ankret opp ved eiendommen.

Flere lovbrudd

I mer enn ti år har bygdefolk bedt om at skipene og skrot på området som ligger tett inn på bomiljøet, blir fjernet.

Før jul gjennomførte Fylkesmannen i Hordaland inspeksjon på området. Tilsynet påpekte flere brudd på forurensningsloven. Blant annet ba Fylkesmannen om at store mengder farlig avfall måtte fjernes og leveres til godkjent mottaker.

Nå har eieren av verkstedet, Bjarne Olav Eidnes, fjernet over 2,5 tonn blybatteri og 2400 liter spillolje, ifølge en brevveksling mellom Fylkesmannen og Stamnes Motorverkstad.

Slipper tvangsmulkt

Miljøvernsjef Kjell Kvingedal har også bedt om at selskapet lagrer miljøfarlige produkter på en forsvarlig måte.

— Vi er fornøyd med første del av dette arbeidet, og ser derfor at det ikke er nødvendig verken med tvangsmulkt eller politianmeldelse. Nå har Stamnes Motorverkstad fått frist til ut februar med å finne forsvarlig lagringsplasser. Dette blir fulgt opp med en synfaring, sier Kvingedal.

Ordfører Haga er fornøyd med at det farlige avfallet er fjernet.

— Kommunen har kalt inn eieren av stedet og bedt om at det lages en plan for rydding av området. Vi har også orientert om hvilke tiltak kommunen kan iverksette om det ikke gjøres. Nå avventer vi og ser hvilke plan eieren kommer tilbake med, sier Haga.

Han mener det er uholdbart at eiendommen ser ut som den gjør nå.

Vil ha forskjønnelse

— Gjennom mine øyne ser dette ut som en skraphandel, men det foreligger ingen konsesjon for å drive som skraphandler. Jeg hadde ønsket meg en forskjønnelse av området som alle kan leve med, sier Haga.

— Vaksdal kommune utarbeidet i sommer en ny reguleringsplan for området. Hvilke konsekvenser får den for Stamnes Motorverkstad?

— Den åpner opp for å bygge en skikkelig dypvannskai på eiendommen, og få til en moderne drift. Det blir opp til eieren av Stamnes Motorverkstad å ta i bruk disse mulighetene, sier Haga.

Det lyktes ikke Bergens Tidende tirsdag å få kommentar fra Bjarne Olav Eidnes som eier Stamnes Motorverkstad.