• NORDHORDLANDSPAKKEN: Kommunestyret i Meland sa nei til bompengefinansiering av veipakken i Norhordland. Reaksjonene er kraftige i nabokommunene. FOTO: VEGAR VALDE

Meland sa nei til bompenger

Kommunestyret i Meland kan velte hele Nordhordlandspakken