- Et skrekkens eksempel

Helsebyråd Hilde Onarheim mener dødsfallet i ambulansen er et skrekkens eksempel på dagens system.