Politiet i Hordaland har formidlet at de ikke ønsker å kommentere innholdet i Robin Schaefers bok.

— Ut fra bruddstykker media har formidlet vet jeg at det som kommer frem i boken er alvorlig. Det er alvorlig når en mor opplever at vi som politi ikke gjør jobben vår, og nok en gang beklager jeg overfor Monikas mor.

Venter på rapporter

— Forfatteren av boken har status som varsler. Hans varslingssak blir nå gjennomgått av et advokatfirma og Politidirektoratet vil få deres rapport og vurderinger i saken, om noen uker. Det er ventet at Spesialenheten i neste uke kommer med sin rapport. Jeg vet ikke hva de vil konkludere med, om vi har gjort noe straffbart eller kritikkverdig i forbindelse med etterforskningen av Monika-saken, men uavhengig av den er vi alt i gang med en tiltaksplan, skriver Gudmundsen.

— Dette handler både om interne tiltak for å gjenopprette et godt arbeidsmiljø, lederoppfølging og -utvikling, og ikke minst tiltak for å sikre god kvalitet på etterforskning. Sammen med tillitsvalgte, ansatte og min ledergruppe skal vi gjøre det vi kan for å sikre oss at alt blir gjort for å rette opp feil og mangler som blir påpekt. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan kommentere på innholdet i boken, sier Gudmundsen.

Spørsmålene

Ingen av de øvrige politilederne som får kritikk i boken ønsker å gi kommentarer.

BT har sendt over en lang liste med spørsmål politiet ikke ønsker å besvare.

Her er et lite utdrag:

Stemmer det at Gudmundsen ble gjort kjent med innholdet i Schaefers første rapport allerede i januar? Da ble han i så fall varslet tre ganger?

Hva gjorde Gudmundsen da han fikk brevet fra Schaefer, datert 24. januar?

Stemmer det at Gudmundsen ble oppsøkt av fagforeningsleder Rekdal 17. mars? Hvilken tilbakemelding ga Gudmundsen da?

Til BT denne uken sa Gudmundsen at han grep inn. På hvilken måte grep han inn? Hva gjorde han konkret?

Hvorfor ba ikke Gudmundsen om at saken ble gjenåpnet på et tidligere tidspunkt?

Schaefer skriver at beslutningstakere som fikk anledning til å rette opp feil, ikke viste vilje til å gjøre det. Manglet Gudmundsen denne viljen?

Schaefer skriver at Gudmundsen er ansvarlig, men at også hele ledelsen har sviktet. Kommentar?

Hans klare inntrykk er at Gudmundsen og PODs rådgivere forsøkte å hindre at hans sak ble en varslingssak. Kommentar?

Ble Schaefers rapporter fjernet (...) slik at verken Kripos, Riksadvokatens arbeidsgruppe eller Spesialenheten hadde naturlig tilgang på hans rapporter?

Gikk det prestisje i saken?