• (1/2)
    ISOLERER BYGDEN: Snø fra store deler av fjellsiden raste onsdag ut og ned på veien. FOTO: FRØYDIS GULLBRÅ

Snøskred sperrer bygdens eneste vei