Skoleveien til barna på Garnes har fått 548 foreldre og beboere til å signere under innbyggerinitiativet «Sikker skolevei».

— Veien er veldig smal, og flere steder er det ikke plass til to biler. Det er en livsfarlig skolevei.

Det sier initiativtaker Kim Stavang Olsen. Strekningen som gjør foreldrene redde ligger på Tunesvegen og går fra Garnes videregående skole, forbi Garnesrenen og til Teiganeset.

— Det går mye tungtrafikk her. Ikke minst når Arnanipatunnelen må stenges, som for noen dager siden, blir det fullstendig kaos. Da går det ikke an å gå på veien, verken for voksne eller barn, sier han.

- Mange nestenulykker

Det verste punktet på strekningen kalles for Dumpen.

— Det er en dump ned i veien hvor biler kommer i stor fart på Fylkesveien i tillegg til at det kommer biler fra Garnesfjæra, en utkjørsel som går under jernbanen.

Ifølge Olsen har det vært flere nestenulykker i Dumpen.

— Blant annet har to gutter måttet hive seg av sykkelen og ut i grøften fordi motgående biler kom i stor fart på den smale veien, sier han.

Flere småbarnsfamilier

Lokalavisen Bygdanytt har tidligere skrevet om foreldreopprøret. Olsen forteller om et stort engasjement i nærmiljøet. Selv har småbarnsfaren ennå ingen barn i skolealder.

— Jeg har en på to og en på fire. Jeg må innrømme det er litt med tanke på å få en bedre vei for dem når de skal gå til skolen at jeg har engasjert meg sånn, sier han.

— Slik veien er i dag hadde de aldri fått gå alene til skolen, legger han til.

Olsen fremhever at det de siste årene har kommet mange nye barnefamilier i området, særlig i boligfeltet på Teiganeset.

— Alle barna i disse familiene må bruke denne veien for å komme seg til skolen. Det er skummelt å tenke på, sier han.

Inspirert av Møhlenpris

Olsen legger ikke skjul på at han og andre engasjerte i saken lot seg inspirere av foreldrene på Møhlenpris som i fjor ropte ut mot i trygg skolevei. Etter at de fikk 300 underskrifter ble innbyggerforslaget sendt til Bergen kommune, som nå har lovet å se på problemstillingen.

— Det var mange som ikke trodde at vi ville bli hørt, men det ble vi, sa initiativtakeren på Møhlenpris til BT i januar.

Drømmer om fortau

Innbyggerinitiativet fra Garnes har fått over 500 underskrifter på minsak.no, og skal dermed opp til behandling i fylkeskommunen.

— Drømmen er at politikerne kan vedta å gi oss bredere vei, fortau og fotgjengerfelt. Men jeg er redd det bare blir to fartsdumper og litt lavere fartsgrense. Det hadde jo selvfølgelig også vært bra, men vi ville ikke vært helt i mål med det, sier han.

- Har plan for bedre vei

Fylkesdirektør for samferdsel i Hordaland, Håkon Rasmussen, er kjent med den utsatte veistrekningen.

— Vi er kjent med at denne veistrekningen er dårlig og at det er stort fokus på trafikksikkerhet og skolevei blant beboerne, sier han.

Fylkeskommunen har seks måneder på å behandle et innbyggerinitiativ.

— Saken vil bli behandlet innen fristen, og vi arbeider allerede med en plan for å få utbedret veistrekningen, i hovedsak for å bedre trafikksikkerheten. Initiativ fra innbyggerne vil alltid bli tillagt vekt ved politisk behandling, sier Rasmussen.