• KARTLEGGER: - Betanien sykehjem har gode erfaringer med å kartlegge smertene til beboerne, sier assisterende avdelingssykepleier Hilde Jørgensen. FOTO: RUNE NIELSEN

Mangedobling i bruken av smertestillende på sykehjem

Bruken av sterke smertestillende medisiner på norske sykehjem er mangedoblet i løpet av ti år.