• LANGT TIL MAKTEN: Hans Fredrik Marthinussen er professor i rettsvitenskap og styremedlem for juridisk fakultet ved Universitet i Bergen. Han er kritisk til at tidligere statsansatte fra Oslo dominerer i Høyesterett. FOTO: Roar Christiansen

Advarer mot Oslo-dominans

Av 103 høyesterettsdommene er bare tre utdannet i Bergen.