• KASTES UT: Lederen i Varaldsøy bygdelag, Øystein Kårstad, førte Dagny Fuglø ut av lokalet. FOTO: ARNE LINDEFLATEN/KVINNHERINGEN

Her kastes Dagny (77) ut fra møtet

Naturvernerens motstand mot ny fergekai på Varaldsøy blir ikke satt pris på av alle.