- Bemanningsbransjen har ikke skylden

Adecco-sjef sier det ville vært tungvint og ulønnsomt å hente inn ny arbeidskraft fra utlandet hvis det samtidig er ledig personell i Norge.