• FOR DYRT: Helse Førde vil ikkje rå til at sjukehuset på Eid får dagkirurgisk senter.

Pris: 23.000 kroner for kvar operasjon

Helse Førde vil ikkje etablere dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus. Årsak: Få pasientar og høg pris.