• ØNSKER EGNE ANBUD: Arvid Møll ved Garnes ungdomssenter mener det er svært vanskelig å konkurrere med kommersielle aktører som tilbyr barnevernstjenester. Årsaken er ulike lønns- og pensjonskostnader.

Frykter kommersiell skvis

Barnevernsinstitusjoner på Vestlandet er redd for at kommersiell konkurranse kan gjøre det svært vanskelig å opprettholde tilbudet.