Hisser seg over nye fartshumper

Drosjesjåfør Tommy Johannessen setter ikke pris på de nye fartshumpene mellom Fana kirke og Krokeide.

MISLIKER: Drosjeeier Tommy Johannessen reagerer sterkt på at det bygges nye fartshumper på Krokeidevegen.
 • Per Lindberg
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

— Hva skal vi med nye humper på veien mellom Krokeide og Fana kirke, spør drosjesjåføren.

Johannessen reagerer på at farten settes ned og humper legges på den seks kilometer lange veien.

- Motorvei på fortauet

— Jeg har bodd på Krokeide siden 1992 og kjører denne veien minst fire ganger om dagen. Jeg kan ikke huske det har vært alvorlige ulykker her. Jeg liker ikke de nye humpene og den reduserte farten, sier han.

— Se på fortauet og sykkelstien som går langs veien her. De burde heller ha kuttet litt der og bygget bredere vei. Det er jo motorvei på fortauet, legger Johannessen til.

Det kommer flere

Arbeidet med å legge nye fartshumper på Krokeidevegen startet mandag denne uken.

— I første omgang kommer det åtte nye humper her, men vi satser på å bygge 19 på sikt. Det er imidlertid et budsjettspørsmål, opplyser Bente Isdal, overingeniør i Statens vegvesen.

Det er ikke bare mot Krokeide det legges fartsdumper i Bergen.

Folk fra Asfalt Vest er i sving med å bygge fartshumper mellom Fana kirke og Krokeide.

Også pendlere fra Austevoll er forarget over fartdumpene. Den siste tiden har ordfører Renate Møgster Klepsvik fått mange henvendelser om veistrekningen.

— Det er vår hovedinnfartsåre til fastlandet. Jeg har stor forståelse for at de er viktig å trygge veiene, men dette er et steg tilbake. Det oppleves som å komme inn i et byggefelt, sier hun.

Ordføreren reagerer på at kommunen ikke ble varslet om endringene i veibanen.

— De burde se på hvem som er brukerne av veien, varslet oss og bedt om innspill, sier Møgster Klepsvik.

Her bygges det

Statens vegvesen opplyser til BT at de foretar en rekke utbedringer ved gangfelt rundt om i byen. Noen gangfelt fjernes, andre bygges om. Ved flere av gangfeltene bygges det humper for å redusere farten.

I tillegg til at en del enkeltgangfelt er sikret, har vegvesenet prioritert å sikre gangfelt og krysningspunkt i hele skolekretser. Statens vegvesen opplyser at slike utredninger er gjennomført ved:

 • Bønes/Øvre Kråkenes, tiltak utført ved 17 gangfelt.
 • Sædalsvegen/Sandalsringen, tiltak utført ved 11 gangfelt.
 • Alvøen/Drotningsvik, tiltak utføres ved 11 gangfelt i 2014.
 • Flaktveit/Nyborg, tiltak utføres ved 22 gangfelt i 2014/2015.
 • Krokeide/Kirkevoll, tiltak utføres ved 8 gangfelt i 2014. På sikt skal tiltak gjøres ved ytterligere 11 gangfelt.
  Videre er vegvesenet i gang med utredninger av disse skolekretsene:
 • Mjølkeråen/Salhus/Hordvik
 • Søråshøgda
 • Olsvik/Kjøkkelvik

- Høy hastighet

Også i disse områdene er det mange gangfelt som skal sikres de nærmeste årene, ifølge vegvesenet.

— Jeg synes det er greit at det bygges fartsdumper ved skolene, men alt med måte. Det er ikke nødvendig med så mange gangfelt og redusert fart på Krokeidevegen, sier drosjesjåfør Johannessen.

Det er Bente Isdal uenig i.

— Vi har registrert høy hastighet på Krokeidevegen. Derfor har vi gjort tiltak. I tillegg til nye fartshumper blir det redusert fart. Farten senkes fra 60 til 50 kilometer i timen ved gangfelt i Botnegrenda og fra 50 til 40 fra krysset Fanavegen til Sageneset. Nå iverksetter vi første del av arbeidet, så håper vi at vi får bevilget penger til å gjøre det resterende arbeidet neste år, sier hun.

Mange ulykker

Bakgrunnen for at vegvesenet har vurdert sikkerheten ved gangfelt i Bergen, er mange alvorlige trafikkulykker i feltene.

Fra 2008 til 2012 ble det registrert 274 fotgjengerulykker med til sammen 302 skadde eller drepte. 9 av disse ble drept og 31 alvorlig skadd.

— De fleste fotgjengerulykkene skjer ved kryssing av vei og mange av de i eksisterende gangfelt. Derfor er det viktig å ha fokus på sikring av gangfelt. Fotgjengersikring er høyest prioritert i forhold til trafikksikring av fylkesvegnettet i Bergen, opplyser overingeniør Tor Høyland i Statens vegvesen.

Varierende kvalitet

I 2007 ble gangfeltkriteriene endret. Den største endringen er at fartsnivået, og ikke fartsgrensen, i et gangfelt ikke skal overstige 45 km/t.

— Det betyr at vi har gangfelt som er anlagt etter gamle kriterier og som ikke tilfredsstiller dagens krav. Men selv om brorparten av de eksisterende gangfeltene er bygget etter gamle kriterier, tilfredsstiller de de nye kravene, understreker Høyland.

— I vår kartlegging av gangfeltstandarden ser vi at kvaliteten ved de eksisterende gangfeltene er varierende sett i forhold til fartsnivå, frisikt, skilting, belysning og universell utforming. Vi ser også at enkelte steder krysser mange fotgjengere tett opp til, men ikke i gangfeltene, legger han til

Ved sikring av eksisterende gangfelt har vegvesenet prioritert steder der fartsnivået er høyt og gangfelt som blir brukt av mange skolebarn.

Flere lysregulert

På hovedvegene der fartsgrensen ofte er 60 km/t og der det er stor biltrafikk (over 10 000 kjøretøy i døgnet), har gangfeltene blitt lysregulert.

— Dette tiltaket er utført ved 21 gangfelt i Bergen og i 15 gangfelt i nabokommunene, sier Høyland.

— Arbeidet på Krokeidevegen startet denne uken. Vi er kommet noe lenger i Alvøen. Der er fartshumper allerede på plass. Også på Flaktveit er arbeidet begynt, sier Bente Isdal.

Kjører vi for mye «svin» her i byen? Si din mening i feltet under!

En av de nye fartshumpene på Krokeidevegen.
Publisert
BT anbefaler

Aleksander (35) fra Bergen omkom på fjelltur

Mannen var alene på fjelltur mellom Malmangernuten og Melderskin i Rosendal da han omkom.

LES SAKEN

Mest lest akkurat nå

 1. Da døtrene fikk barn i Oslo, flyttet de etter. – Du må gjøre noen valg.

 2. Leitar etter gjerningsmannen

 3. Når andre får barn, gir det Andrea en følelse hun aldri snakker om

 4. Over fleire år skal den sjukehustilsette ulovleg ha slått opp i pasientjournalar

 5. Motspilleren trodde hun var lett match. For hvert trekk ble gutten rødere i ansiktet.

 6. Kariann har ein beskjed til alle som treff ungdom på sommarjobb