Sjekk symptomene på borreliose

Forekomsten av alvorlige borreliainfeksjoner i Hordaland er mer enn doblet i 2015, sammelignet med tidligere år.

sxc017ac_7408b694k128985bf4e6km8000.jpg
  • Øyvind Kommedal
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Borreliose er en bakteriesykdom forårsaket av borrelia-bakterier som overføres ved flåttbitt. Såkalt «disseminert borreliose», det vil si borreliasykdom med symptomer utover den velkjente lokale hudforandringen, skal meldes til Folkehelseinstituttet. Tradisjonelt er det fra Sørlandet det har vært meldt om mest borreliose, men fra og med 2012 har Hordaland vært fylket med flest meldte tilfeller pr. år.

Økt oppmerksomhet

Denne utviklingen skyldes sannsynligvis en kombinasjon av en reell økning i antallet tilfeller i Hordaland og økt oppmerksomhet blant fylkets fastleger.

Les også

- Ingen beviser for at flått gir kroniske senfølger

Vi tror at det fremdeles er en stor andel av tilfellene som ikke meldes, slik at den egentlige forekomsten av disseminert borreliose er høyere enn det som fremkommer i statistikkene.

Mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus analyserer rundt 10.000 borrelia-prøver hvert år. Vi fører vår egen oversikt over bekreftede nevroborrelioser, det vil si borreliainfeksjoner der vi kan vise at bakterien har spredt seg til det sentrale nervesystemet.

Markant økning

I år ser vi en markant økning i forekomsten av disse. Mens vi i 2012, 2013 og 2014 hadde rundt 30 bekreftede tilfeller pr. år, ligger vi for 2015 an til å finne mer enn det dobbelte.

Les også

Ekspertenes råd: Kle på deg!

Med enkelte forbehold er dette en indikasjon på at 2015 har vært et år med mye borreliasmitte.

Tilgjengelig diagnostikk er god og behandlingen effektiv, men de som går lenge med sykdommen før de får stilt diagnosen kan oppleve at ikke alle symptomene forsvinner helt.

Vi ønsker derfor å minne både leger og pasienter om de vanligste borrelia-symptomene.

Brennende smerter

Plagene oppstår plutselig eller relativt plutselig over noen få dager eller uker på sommeren eller om høsten.

Mest utsatt er personer som er mye ute i skog og mark.

Les også

Svein (67) hadde 148 flått på kroppen etter tyttebærturen

Mange vet at de er blitt bitt av flått én eller flere ganger, mens andre ikke har merket noe. Enkelte har også lagt merke til det klassiske borrelia-utslettet (Erythema migrans), en rød ring eller et rødt merke som over noen dager/uker vokser og sprer seg flere centimeter utover fra bittstedet.

Det er viktig å vite at over halvparten av dem som får påvist nevroborreliose enten ikke har hatt, eller ikke har lagt merke til noe utslett.

De vanligste symptomene ved nevroborreliose er dype, brennende eller stikkende smerter som stråler ut i armer eller bein, eller som ligger som et belte rundt magen eller brystet. Smertene flytter seg gjerne litt rundt. Særlig hos eldre er smertene til å begynne med ofte mest uttalt i ryggen, nakken eller bekkenet. Det er en type smerte som de fleste ikke har opplevd før og mange merker en tydelig forverring om natten, slik at de får problemer med å sove.

Les også

Lise var alvorlig syk. Legen henviste henne til Hypokonderklinikken

Hos noen er smertene så intense eller akutte at de blir innlagt på sykehus med spørsmål om isjias.

Andre ganger kan symptomene misoppfattes som helvetesild. Flekkvis ubehagelig overfølsomhet i huden er også ganske vanlig. Pasienten føler at «man tar rett inn på kjøttet».

Lammelser og leddplager

Noen får lammelser. Oftest rammes musklene i ansiktet på den ene eller begge sidene, men nervene som styrer øyebevegelsene (gir dobbeltsyn) eller andre nerver kan også rammes (f.eks. kraftsvekkelse i armer eller bein).

Hos barn er lammelse av ansiktsmusklene blant de vanligste symptomene, sammen med langvarig hodepine og tiltakende tretthet. Mange har også litt feber og er litt stive i nakken.

Borrelia kan også gi leddplager. Klassisk leddinfeksjon med et rødt, hovent og vondt ledd, oftest et kne, forekommer, men vanligvis sitter smertene litt mer diffust rundt ett eller flere ledd. Igjen er kneet det vanligste, men sykdom i ankler, albuer eller håndledd er heller ikke uvanlig.

Les også

Først etter 15 pår skønte Maj-Britt hvorfor hun var alvorlig syk

Borrelia-testene er som nevnt etter hvert blitt ganske gode, særlig hos dem som har disseminert sykdom. Ved typiske symptomer og negativ test kan det likevel være aktuelt å gjøre et behandlingsforsøk, siden falskt negative tester forekommer ved alle sykdommer. Har man negativ test, uvanlige symptomer og ingen effekt av et behandlingsforsøk, er det liten grunn til fortsatt å mistenke borreliose.

Smittesyklusen

For å prøve å forstå hvorfor vi har fått denne økningen i borreliatilfeller, må vi se på bakteriens smittesyklus. Borrelia-bakterien sprer seg fra en infisert flått over i blodet på fugler og smågnagere og derfra videre til neste flått. Fordi bakterien er så godt tilpasset fugler og gnagere, klarer den fint å formere seg i blodet deres slik at den effektivt overføres til andre flått som suger blod av samme verten.

Sau og andre beitedyr er derimot såkalte inkompetente verter. Borreliabakterien er ikke tilpasset deres immunforsvar og klarer ikke å overleve i blodet deres på en slik måte at den kan spre seg effektivt videre til andre flått. Så lenge det er rikelig tilgang på større beitedyr vil storparten av flåttpopulasjonen ernære seg på disse, og det blir lite spredning av Borrelia-bakterien. Når beitedyrene forsvinner og kulturlandskapet gror til slik at det skapes gunstige betingelser for gnagere og fugler, gjenopprettes den effektive smittesyklusen. I tillegg gir milde vintre og en voksende hjortebestand gode levekår for flåtten.

Les også

Falske positive prøver

Selv om mennesker kan bli syke av Borrelia-bakterien er vi en enda dårligere vert enn sauen og en «dead-end» i forhold til videre spredning. Dette gjør det lite sannsynlig at Borrelia-bakterier kan bli resistente mot antibiotika. Den viktigste årsaken til at bakterier utvikler antibiotikaresistens er nemlig at de utsettes for det gjentatte ganger over tid slik at stadig mer motstandsdyktige varianter utvikler seg og sprer seg. En Borrelia-bakterie som kommer i befatning med antibiotika i en pasient er imidlertid fanget der og kan ikke smitte videre til andre.

Ufarlig i 24 timer

Det mest effektive man kan gjøre for å forebygge borreliose er å sjekke seg for flått hver eneste kveld når man er i områder der disse trives.

Borrelia-bakterien ligger i dvale i flåttens tarm, og våkner først når flåtten begynner å suge blod. Før den kan overføres til et menneske, må den vandre fra flåttens tarm til flåttens spyttkjertel.

Les også

Slik forsvarer du deg mot sommerplagene

I tillegg må den endre kamuflasjen den har på overflaten for å forsøke å lure immunforsvaret vårt. Hele denne prosessen tar omkring 24 timer.

At en flått har festet seg er altså ufarlig dersom den fjernes innen et døgn.

Artikkelforfatter Øyvind Kommedal er overlege PhD ved Mikrobiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Publisert
  1. Innsikt

Les mer om dette temaet

  1. - Kjente seg like friske som folk uten borreliasmitte

BT anbefaler

Se deg selv eller naboen slite seg i mål

Søk blant alle deltakerne i Stoltzen opp og se video!

LES SAKEN