Rystet over at jerv avlives i hi

Publisert Publisert

«EKSTREM STRESS»: Biologiprofessor Harald Kryvi og Dyrevernaliiansen mener jakt fra helikopter og hiuttak av jerv og valper er en uakseptabel jaktform, og påfører dyrene ekstrem stress. Her fra jakten i Sogn og Fjordane denne vinteren. Foto: SNO-Aurland, rovviltseksjonen

Redusert 3.jpg Foto: SNO-Aurland, rovviltseksjonen

Redusert 6..jpg Foto: SNO-Aurland, rovviltseksjonen

  • Bønder som ikke kan leve med å miste sau til jerv, bør finne seg noe annet å gjøre, sier biologiprofessor Harald Kryvi.
  • Einar Aarre
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Live Kleveland i Dyrevernalliansen er rystet over at Norge har et naturoppsyn som jakter jerv fra helikopter og henter ut dyr fra jervehi før de avlives.

Denne vinteren har Statens Naturoppsyn tatt ut til sammen seks jerv i Årdal og Luster kommuner i Sogn og Fjordane. Det skjedde etter en av verste sommeren for sauebøndene i området som mistet nærmere 400 sau til rovdyret.

— Det er forferdelig

Uttak av jerv pågår i hovedsak om vinteren fordi dyrene da kan spores i snøen. Totalt i Norge har Statens Naturoppsyn tatt ut 52 jerv, mens 50 dyr er skutt i såkalt lisensjakt som lokale jeger kan gjennomføre.

Av de 52 jervene Statens Naturoppsyn har tatt ut er 11 fra såkalte hiuttak. Det innebærer av tispen og valper hentes ut fra hiet før de avlives. I noen tilfeller er det bare valpene som avlives. I andre tilfeller både tispen og valpene.

Les også

Seks jervar jaktar i beiteområdet

Jerv er fredet i Norge, men Statens Naturoppsyn kan få i oppdrag fra Miljødirektoratet å ta ut jervebestand når dyrene beveger seg i såkalt beitepriorterte områder, som i Sogn og Fjordane.

Professor Kryvi jobber ved Universitetet i Bergen, og har engasjert seg som forsvarer av rovdyr på Vestlandet. Han mener jerven burde vært totalfredet, uansett hvor den ferdes.

— På høy tid å beskytte rovdyr

— Rovdyr trenger beskyttelse. Det er betydelig flere sauer som mister livet på beite på grunn av sykdommer, fall eller andre hendelser, enn drepes av et rovdyr. Og der rovdyr og husdyr kommer i konflikt, bør husdyrene vike. Bøndene bør finne andre produksjonsformer enn sau, sier Kryvi.

Han mener det nå er på høy tid at Norge beskytter rovdyrene i nasjonalparker, slik det praktiseres i USA.

Les også

I fjor mista dei over halve saueflokken til jerv

— Vi må få nasjonalparker der det er ulovlig å skyte dyr, ulovlig å fiske og ikke adgang til å drive landbruk. Rovdyrene bør leve naturlig, og drive naturlig jakt på mat. Vi må få et naturoppsyn som beskytter rovdyrene, og en forvaltning som har til hensikt å bevare faunaen. Nå har vi et naturoppsyn som skyter rovdyr, ja til og med valper. Det er forferdelig, sier Kryvi.

- Fullstendig uakseptabelt

Live Kleveland i Dyrevernalliansen reagerer også meget sterkt både på såkalt hiuttak og at Statens Naturoppsyn bruker helikopter ved uttak av jerv.

— Det er en fullstendig uakseptabel fremgangsmåte. Jaktmetoden påfører dyrene ekstremt stress og frykt. Dette er en jaktform som bør avsluttes straks, og ikke lenger være en del av norsk rovdyrforvaltning, sier Kleveland.

— Bør også hensynet til rovdyr prioriteres foran hensynet til sau?

— Dyrevernalliansen forsvarer både husdyr og rovdyr. Dette er en konflikt Dyrevernalliansen ennå ikke har tatt stilling til, sier Kleveland.

Må ikke forveksles med jakt

Avdelingsdirektør Kjartan Knutsen i Statens Naturoppsyn sier oppsynet gjennomfører den rovdyrpolitikken som Stortinget bestemmer.

— Og fremgangsmåten vi bruker må ikke forveksles med jakt. Metoden er valgt for å gjennomføre et mest mulig presist, effektivt, sikkert og humant uttak av rovdyr, sier Knudsen.

— Å hente jerv og valper ut fra hi blir kritisert for å være lite dyrevennlig?

— Hiuttak er ikke den jobben vi er mest glad i. Mange synes det er vemodig. Men det er viktig at det gjøres på en profesjonell måte for å sikre at det ikke blir liggende et kull med valper igjen etter en mor.

— Også bruk av helikopter kritiseres for å påføre dyr ekstremt stress?

— Helikopter gir oss mulighet til å arbeide hurtig, og gir en god oversikt over situasjonen. For eksempel kan vi undersøke om jerven har melk i pattene, og dermed har valper. Da kan ikke dyret tas ut før valpene eventuelt også er funnet, sier Knutsen.

- Ingen liker hiuttak

Organisasjonssjef Merete Støfring i Sogn og Fjordane Bondelag håper Statens Naturoppsyn får tatt ut mer jerv.

— Ingen liker hiuttak, men så lenge det ikke tas ut flere enkeltdyr, er hiuttak en nødvendig metode for å holde tilbake bestanden, sier Støfring.

Hun reagerer slik på de som mener sau må vike for rovdyr:

— Sau har også krav på dyrevelferd, og når jerv tar sau er det er dyrevelferdsproblem for sauen. I indre Sogn har vi fantastisk gode beiteområder og matproduksjon av høy kvalitet. Det hadde vært synd å ikke ta disse i bruk på grunn av rovdyr. Det er vedtatt nasjonal politikk at rovdyr med skadepotensial skal ut av såkalt beiteprioriterte områder. Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland er beiteprioriterte område, sier Støfring.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Fryktar ny makaber jervsommar

  2. Gaupen kan bli utryddet i Norge

  3. Gaupe i Hardanger