Reaksjonene var sterke da det ble kjent at byrådet vil leie ut, ikke gi bort de verneverdige Almåsgårdene i Åsane.

— Er kommunens mål at Almåsgårdene skal forfalle helt? skrev Elisabeth Hjelset Gjerde i et leserbrev i dagens avis.

I dag vedtok byrådet å gjøre som varslet: Utlyse en konkurranse om leieretten. Vinneren får leie Almåsgårdene for 1000 kroner årlig i 40 år. Til gjengjeld må leietakerne påta seg å ruste opp gårdene og skape et tilbud der rettet mot barn og unge. Restaureringen er anslått å koste 15 millioner kroner.

Finansbyråd Liv Røssland (Frp) fastholder at kommunen har samme mål som ildsjelene i Almåsgårdenes Venner, nemlig å bevare Almåsgårdene som kulturminne og grøntareal.

— Onsdag hadde vi et langt og godt møte med representanter for vennelaget og fikk klaret opp i en del forhold, sier Røssland.

Arvet gave

Et tema på møtet var 5,85 millioner kroner som kommunen har på bok etter salget av Fredsvold feriekoloni i Ytre Åsane. Feriekolonien var testamentert til kommunen, med en klausul om at penger fra et eventuelt salg skal komme barn og unge til gode.

— Vår intensjon er å bruke disse pengene på Almåsgårdene. Men dette er en sak som må opp i bystyret, sier Røssland.

— Almåsgårdenes Venner er skeptisk til formuleringen i byrådssaken om at kommunen skal kunne kreve gårdene tilbake. De er redd det betyr at gårdene kan ende som byggeland?

— Det vil være uredelig i en by i sterk vekst å love at det aldri skal bli aktuelt å bygge i et så sentralt område. Samtidig vil jeg understreke at Almåsgårdene er regulert som grøntområde og vil bli en viktig innfallsport til Byfjellene også i fremtiden, sier Røssland og legger til:

— Retten til å kreve gårdene tilbake handler også om hva kommunen kan gjøre, hvis en leietaker for eksempel finner på å gjerde inn gårdene.

- Kan ikke gi vekk

— Hvordan ser du på muligheten for seriøse deltakere i den kommende konkurransen?

— Jeg skjønner at vennelaget ønsket at vi skulle gi vekk gårdene, men det kan ikke kommunen. Også fordi vi har en interesse inn i fremtiden i dette området. 40 år er et slags evighetsbegrep etter kommunens syn, og leieretten kan forlenges. Dessuten, pengene som står på investeringsfond etter salget av feriekolonien, kan ikke brukes på Almås, hvis ikke kommunen eier stedet, sier Røssland.

Døren på gløtt

Marianne Herfindal Johannessen i Vennelaget holder døren på gløtt for at de vil melde seg på i konkurransen, Hun mener møtet på onsdag ga en del viktige avklaringer.

— Vi er svært glad for at Liv Røssland forsikret at Bergen kommunes intensjon er å legge til rette for at Almåsgårdene blir sikret som kulturminne og grøntareal for kommende generasjoner, og altså ikke skal være fremtidig byggeland. Denne presiseringen var svært viktig for oss, siden de verneverdige bygningene på Almås uten kulturlandskap rundt er litt meningsløst. Almåsgårdenes Venner er en frivillig organisasjon og det er viktig for oss å se utlysingsteksten før vi fatter den endelige beslutningen om vi skal søke, uttaler Johannessen.