— Vi vil legge dette bak oss nå. Men denne kampen har preget så mye av hverdagen vår. Det har vært en jobb i seg selv å forfølge denne saken, sier Siri Hagerup-Jenssen.

— Nå prøver vi ikke å være bitre etter alt det som har skjedd, sier ektemannen Brian Davis.

I august 2012 gikk mye galt under fødselen til Nora (2 1/2). Helsetilsynet har gitt en av legene en advarsel og Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus har også fått skarp kritikk i forbindelse med saken.

Var klar for retten

Familien var klar til å møte KK i retten, men har nå inngått forlik. Det opprinnelige krav var på 800.000 kroner mot legen og KK. Nå har de mottatt et betydelig beløp, men summen er hemmelig. Helse Bergen dekker også familiens saksomkostninger på rundt 150.000 kroner.

I forliket erkjenner Helse Bergen at både de og legen har opptrådt uaktsomt, i tråd med Helsetilsynets konklusjon.

— Det er denne innrømmelsen fra KK som har vært viktig. Det handlet uansett ikke om pengene for oss, sier Hagerup-Jenssen.

Donerer penger

De planlegger å donere deler av pengene fra forliket til Barnas Fysioterapisenter.

— De var de eneste som hjalp oss og forstår viktigheten med å starte trening tidlig, sier Hagerup-Jenssen

Nora har nå blitt to og et halvt år gammel. I dag går hun på en spesialskole fem timer daglig og får 22 timer med fysioterapi i måneden. Hun går på en fettrik diett for å kontrollere epilepsien. Og hun har funnet en epilepsimedisin som fungerer bra for henne.

— Det går bedre med Nora, med tanke på hvor syk hun har vært. Men jo større hun blir, jo tydeligere blir det hvor mye denne legen og KK har skadet henne. Hun kan ikke krabbe, kan ikke gå, kan ikke se godt og kan ikke snakke, sier Hagerup-Jenssen.

Jeg har ikke tidligere opplevd at et sykehus har gått så langt i å erkjenne ansvar. KK har opptrådt seriøst.

Norsk Pasientskadeerstatning gjør nå en sakkyndigvurdering av Noras skader, men dette vil ta tid. Den endelige erstatningen vil ikke bli klar på lenge. Pappa Brian Davis er hjemme med Nora, fordi hun trenger mye oppfølging.

Håper de retter opp

Helsetilsynet konkluderte også med at KK måtte være klare på keisersnittrutiner. Da Nora ble født var det uklart hvilken lege som hadde siste ordet om keisersnitt skulle tas. Dette har også vært svært viktig for familien.

Vi vil igjen understreke at vi beklager hendelsen. Den har gjort inntrykk på alle involverte.

— Nå som KK innrømmer uaktsomhet og aksepterer kritikken fra Helsetilsynet håper vi dette blir fulgt opp, slik at KK faktisk har rettet opp i rutinene. Vi håper at det kan hjelpe slik at dette ikke skjer noen andre, sier ekteparet.

KK kan ikke kommentere forliket.

— Dette er en tragisk hendelse. Vi vil igjen understreke at vi beklager hendelsen. Den har gjort inntrykk på alle involverte, sier klinikkdirektør Ingrid Johanne Garnes ved KK.

Advokat Carl Aasland Jerstad har representert familien.

— Jeg har ikke tidligere opplevd at et sykehus har gått så langt i å erkjenne ansvar. KK har opptrådt seriøst, sier Jerstad

Påkjenning

— Dette har vært ekstra vanskelig, fordi vi vet hvor lett det kunne vært unngått. Vi er så glad i Nora og hun er fantastisk, men det er situasjonen hun og vi har blitt satt i som er vanskelig å akseptere, sier Hagerup-Jenssen.

Selv om fødselen ble en sjokkartet opplevelse for paret håper de at de kan få flere barn.

— Ikke bare for vår egen del, men også så Nora har noen når vi ikke lengre er der til å ta oss av henne, sier Hagerup-Jenssen.

Paret tror ikke de hadde kommet så langt hvis de ikke skaffet seg advokat med en gang og fikk medieoppmerksomhet rundt saken.

— Nå som vi har fått et resultat vi kan leve med og som er så nært hva vi kunne ventet med en seier i retten. Nå ser vi frem til å bruke tiden og energien vår på noe positivt, sier Hagerup-Jenssen.