Verdens største lukkede oppdrettsmerd

Denne uken starter monteringen av Aquafarm Equipments nye, lukkede fiskebur.

KLART TIL HØSTEN: Neste uke starter sammenstillingen av Aquafarm Equipments 2.-generasjons lukkede merd i GRP- Neptun 3. PRIVAT

— Vi lærte mye fra prototypen som vi testet ut for to år siden. Om et par år håper vi dette kan bli standarden for norske oppdrettsanlegg, sier Atle Presthaug, daglig leder i haugesundselskapet.

Det første lukkede anlegget ble satt i sjøen i Skånevik i Etne kommune i 2013. Men etter hvert dukket problemene opp. I september fikk fisken gjelleskader forårsaket av alger.

— Dette er historie, sier Presthaug.

Les også: Gir ikke opp satsingen på lukket oppdrettsanlegg

Optimalisert

Fredag kom de siste delene fra et norsk produksjonsfirma i Baltikum. Til uken starter sammensetningen av den lukkede merden. Rundt månedsskiftet september/oktober vil det oppgraderte anlegget bli sjøsatt.

— Vi har tatt med oss flere erfaringer fra den første prototypen. Den nye modellen er høyere og sterkere. Denne merden kan ligge på flere værharde lokaliteter. Vi har justert noen luker for å optimalisere bruken, sier Presthaug.

Under testingen av prototypen ble vann kastet over i merden når stygt vær slo inn. Nå er den eksisterende teknologien oppgradert.

Les også: Resultatene fra denne merden overrasket selv gründeren

Fullstendig kontroll

Den nye merden skal settes ut på Molnes, samme sted som forrige gang. Merden består av i alt 49 deler som skal boltes sammen med over 7000 bolter. Når fiskeburet står klart, blir den over 22 meter høy og 43 meter i utvendig diameter. Dette gjør den til verdens største lukkede oppdrettsmerd.

— Det fins en del andre mindre lukkede merder, men dette er det største. Her har vi fullstendig kontroll på det meste. Vannkvaliteten blir på topp og den samler automatisk opp avfallet. I tillegg blir den hundre prosent rømningssikker, sier Presthaug.Norske oppdrettsanlegg har allerede vist interesse for den nye modellen. Presthaug håper det ikke vil ta mange år før de lukkede anleggene er å se over hele kysten.

Skal forskes på

Det er Marine Harvest som skal ta i bruk den nye modellen. Forrige gang var det også de som testet ut prototypen.

— Forskningsinstituttet Nofima skal ha et forskningsprosjekt på den lukkede merden. Dette er del av et større prosjekt om lukkede anlegg, sier Presthaug.

Instituttet driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Lukkede anlegg, på land eller i sjø, fremheves av mange som en løsning på oppdretternes utfordringer med rømming, lus og sykdom.

— I dag blir yngel satt ut i åpne anlegg når den veier mellom 100- 120 gram. Dersom den blir satt ut når den er en kilo blir sykdomsbildet og dødeligheten redusert, sier Presthaug.