• NORGERHAVEN: Hittil er det bestemt at 174 innsatte i norske fengsel skal overføres til det «norske» fengselet i Nederland, Norgerhaven. Av disse blir 72 overført fra Norge mot sin vilje. Foto: Håkon Mosvold Larsen, Scanpix

Ville heller dø enn å sone i Nederland

174 innsatte i norske fengsel skal overføres til soning i Nederland. Av disse blir 72 overført mot sin vilje.