Færre fanger i det fri

Fengslene på Vestlandet har strammet inn permisjonene. Drapsdømte «Ole» hadde ikke klart seg uten oppfølging utenfor murene.