156 pasienter oppsøkte voldtektsmottaket i Bergen i fjor. Det er det høyeste pasienttallet som er registrert noensinne.

— Økningen er markant sammenlignet med de to foregående årene, sier overlege Eivind Damsgaard, leder for mottaket ved Bergen legevakt. Han håper tilbudet deres er blitt bedre kjent, og at det er derfor flere overgrepsofre oppsøker hjelp.

— Men vi vet jo ikke årsaken. I beste fall er det snakk om mørketall som kommer til overflaten. I verste fall er det blitt reelt flere voldtekter, sier overlegen.

«I skjul for politiet»

Også hordalandspolitiet registrerte flere voldtektssaker i fjor. Men ikke i nærheten av samme økning som ved voldtektsmottaket. Det bekymrer Rigmor Isehaug, leder for sedelighetsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

— Voldtekt er svært alvorlig kriminalitet. Når så mange ofre oppsøker legevakten, uten at det gjenspeiler seg i våre tall, kan det tyde på at mye alvorlig kriminalitet får skje i skjul for politiet, sier hun. Mulighetene til å oppklare et overgrep, poengterer Isehaug, er i stor grad avhengig av at politiet kommer raskt i gang med etterforskningen.

— Folk har forskjellige grunner til ikke å ville anmelde voldtekt. Men er det mange som ikke anmelder, er det dessverre mange saker vi ikke får mulighet til å hjelpe et offer med, konstaterer politisjefen.

Mer oppfølging

Ved overgreps- og voldtektsmottakene i Oslo, Stavanger og Trondheim gikk pasienttallene ned eller holdt seg uendret i fjor.

Totalt for de fire storbyene går pasienttallet opp, fra 747 i forfjor til 759 i fjor, men det er mottaket i Bergen som alene står for økningen. Det viser årstall BT har hentet inn:

  • Voldtektsmottaket i Bergen: Hadde 122 pasienter i 2013, økte til 156 i fjor.

Voldtektsmottaket i Stavanger: Nedgang fra 87 pasienter i 2013 til 80 i fjor.

Ov

ergrepsmottaket i Trondheim: Hadde 110 pasienter i 2013 og 95 i fjor. Gerd Fenheim, koordinator på overgrepsenheten ved St. Olavs Hospital, mener endringen er så pass liten at det ikke går an å si noe spesielt om den.

Overgrepsmottaket i Oslo: Hadde 428 pasienter i 2013 og nøyaktig samme antall i fjor. Seksjonsoverlege Henriette Myhre Waitz sier de passerte 400 pasienter for første gang i 2011, og at de siden har ligget over 400 pasienter årlig.

— Vi har mer og mer fokus på å følge opp dem som er utsatt for overgrep, både psykososialt og helsemessig. Vi ser at det er viktig. Mange trenger hjelp til å takle reaksjoner de får, sier Waitz. Hun forteller også at omtrent hver femte pasient hos dem får forebyggende medisiner mot hiv.

Raskere hiv-medisin

HIV-MEDISIN: Siden i fjor høst kan pasienter få de første medisindosene mot hiv mens de er på voldtektsmottaket. Tidligere måtte de videre til Haukeland.
Ørjan Deisz

Rask utdeling av hiv-medisiner er nå blitt en del av rutinene også ved voldtektsmottaket i Bergen. Tidligere måtte pasienter reise videre til Haukeland for å få slik medisin. Siden sent i fjor høst har de kunnet starte behandlingen allerede på legevakten.— Denne ordningen er bedre for alle. Flere tar imot tilbudet, og vi kommer raskere i gang. Da gir også behandlingen bedre effekt, sier overlege Eivind Damsgaard. Han understreker at risikoen for å bli hivsmittet ved seksuelle overgrep er «ekstremt liten».

— Men det mange av pasientene våre er bekymret for, er nettopp om de kan være smittet. Ved å gi hiv-medisiner raskt, reduserer vi risikoen enda mer, sier Damsgaard.