• FØLELSESLADD: Dr. Leslie Greenberg har i løpet av de siste 30 årene arbeidet med følelser, og hvordan følelser kan løse problemene våre. FOTO: Øyvind Aukrust

Terapi på dypeste plan

Som ung ingeniør følte Leslie Greenberg seg annerledes på grunn av følelsene sine. Derfor ble han like godt psykolog og utviklet sin egen terapiform.