Landsmøtet skal i løpet av helgen vedta en ny storbyresolusjon. På initiativ fra stortingspolitikere fra Bergen og Oslo vil det trolig komme inn et punkt der som skal gi regjeringen et spark i baken for å klargjøre Havneloven.

Luft er viktigst

— Vi vil gjøre det helt klart at loven skal vekte byenes luftkvalitet høyere enn andre hensyn, sier Erik Skutle, stortingsrepresentant fra Hordaland.

Sammen med Peter Christian Frølich, Henrik Asheim, Tina Bru, og Stefan Heggelund står han som forslagsstiller på et nytt kulepunkt som slår fast at byene skal få mulighet til «relokalisere skip som forurenser luften, på dager med høy luftforurensing».

Krangel om lovtolkning

Supplybåter og andre skip som ligger ved havnen på dager med høy luftforurensning har lenge vært en varm potet for lokalpolitikerne i Bergen.

De fleste skipene drives av dieselaggregat, noe som betyr at de har stort NOX-utslipp også når de ligger til kai. Spørsmålet har vært om Havnevesenet — og kommunene - kan nekte skipene å komme til kai.

I dag sier havne— og farvannsloven at man kan begrense adgangen «av hensyn til sikkerhet, miljø og fiskerinæringen». Men Kystdirektoratet har i en uttalelse sagt at dette ikke kan tolkes slik at det gjelder generell luftforurensning - en tolkning som mange har stilt spørsmål ved.- Det er godt mulig at man kan begrense skipene ved hjelp av dagens lov også, men det er uansett viktig å få landsmøtet med på en uttalelse som gjør det helt klart hva vi ønsker, sier Skutle.

Enstemmige byer

Da Høyres storbynettverk, som består av landets syv største kommuner, diskuterte forslaget fredag, fikk det bred støtte.

— Det var enstemmighet om at byene ønsker myndighet til å avvise skip i spesielle situasjoner, selv om dette er et problem som kanskje særlig gjelder Bergen og Stavanger, sier Dag Skansen.

Dermed tyder mye på forslaget vil gå igjennom. Storbyresolusjonen er ellers en vidtrekkende reform som vil gi byene fullt ansvar for videregående skoler, kollektivtrafikk, barnevern, kultur og reiseliv.Den går enda lenger enn regjeringens oppgavemelding gjorde, noe som har ført til kritiske røster fra delegater som kommer fra distriktskommuner. De frykter at den resterende fylkeskommunen skal miste all makt.