Storaksjon mot fiskeutstyr

En storaksjon på Sotra i dag avslørte en lang rekke fisketeiner med for liten fluktåpning og manglende merking. Flere titalls teiner ble beslaglagt.

Publisert: Publisert:

BESLAG: Dette var fangsten hos kystvaktskipet Tor i Øygarden i dag. Foto: Kystvakten

Aksjonen var koordinert mellom Statens Naturoppsyn, politi, Statens Naturoppsyn, Fiskeridirektoratet og Kystvakten.

– Hovedproblemet er at mange teiner mangler riktig fluktvei. Kravet er 80 millimeter på krabbeteiner, for at hummer skal slippe ut, sier skipssjef Jon Skålheim på KV Tord.

Det er Kystvakten som administrerer kontrollen.

Skplheim sier mange har satt ut teiner uten å kjenne reglene, mens andre har blokkert fluktveier.

Aksjonen pågår hele helgen, og de beslaglagte teinene blir overlevert politiet.

Publisert: