Brygger opp til full strid om valg av tomt til 1000 statlige arbeidsplasser

– Vi kan ikke legge Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på en knøtaplass inne bak to broer, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.