Flere lovbrudd avdekket

Bergen kommune har ikke gode nok rutiner for spesialundervisning. Fylkesmannen dokumenterer flere lovbrudd.