Rapport: Rådhuset kan leve i 50 år til

Hundrevis av skader er avdekket i bygningsmassen på Bergen rådhus. Nå skal byrådet ta stilling til om bygget skal bestå eller rives.