– Hvis de ikke får god drift, bør de selge

Både Borgafjell og Fremtiden barnehager er utmeldt av Private Barnehagers Landsforbund (PBL). – Situasjonen i Borgafjell er veldig uvanlig. Hvis de ikke får god drift, bør de selge.

Publisert Publisert

UTMELDT: Borgafjell barnehage ble vurdert ekskludert fra Private Barnehagers Landsforbund. Men så meldte eierne seg selv ut, ifølge PBLs direktør Arild M. Olsen. Foto: Bård Bøe

Det sier Arild M. Olsen, administrerende direktør i PBL.

Som BT meldte onsdag, har tilsynsteamet i Os kommune kommet frem til at Borgafjell barnehage fortsatt drives i strid med barnehageloven. Lovbruddene gjelder blant annet bemanning og informasjonsflyt til foreldre.

Den betente konflikten i barnehagen har vakt oppsikt langt utenfor Hjelle i Os.

Ville ekskludere

I november i fjor avsluttet Private Barnehagers Landsforbund rådgivning til Borgafjell barnehage som følge av ledelsens håndtering av saken. I slutten av januar skrev Os og Fusaposten at adminstrasjonen i PBL vurderte å ekskludere Borgafjell barnehage fra interesseorganisasjonen. Men så skal eierne selv ha meldt seg ut, ifølge PBL-direktør Arild M. Olsen. Medeier og styreleder i Borgafjell barnehage, Randi Nordeng, avviste imidlertid at barnehagen var utmeldt.

– Er Borgafjell medlem av PBL nå?

– Vi anser dem som utmeldte. Fra den ene barnehagen (Fremtiden, red.anm.) har vi fått formell utmelding. Og fra den andre andre (Borgafjell) har vi fått en e-post vi tolket som en utmelding, sier Olsen til BT.

Han legger til at barnehagene ikke automatisk vil kunne melde seg inn igjen.

– Saken står slik at styret må vurdere om vi vil ha dem som medlem.

FREMTIDEN: Annelie Osterdahl (til v.) og Randi Nordeng åpnet Fremtiden barnehage på Søreide i 2007. I 2013 etablerte de også Borgafjell barnehage i Os. Nå er begge barnehagene utmeldt av Private Barnehagers Landsforbund. Foto: Lillebø, Jan M. (arkiv)

– Hva tenker du om situasjonen i Borgafjell barnehage?

– Jeg håper at de får på plass en god og ryddig drift. Hvis det er vanskelig, bør de selge heller enn å fortsette med dårlig drift, sier han og ønsker ikke å kommentere forholdene i Borgafjell ut over det.

Olsen forteller at PBL har hatt barnehagen som medlem over flere år og kjenner den godt. Han har selv vært direktør i PBL i 20 år. I løpet av disse årene har det kun vært en håndfull tilfeller der medlemsskap er avsluttet. Og det er mange år siden sist det skjedde.

– Det er veldig uvanlig at man kommer i en slik situasjon. Vi er ekstremt opptatt av at man skal ha ryddighet i drift og forhold til foreldre, sier PBL-direktøren.

Foreldre har tillit

Tillitsvalgte foreldre la i januar ned sine verv da noen foreldre fikk varsel om oppsigelse av barnehageplass. Nå har barnehagen fått nytt Samarbeidsutvalg (SU). Nyvalgt leder, Bjørn Stian Bjoarvik, sender BT følgende uttalelse:

«Vi i SU er bekymret for tilstanden i barnehagen. Men vi har tillit til at ledelse og eiere sammen med de ansatte og offentlige myndigheter rydder opp, slik at alle avvik og tilsyn blir lukket. Vi har tro på at de tre tilsynene som nå pågår vil forbedre situasjonen i barnehagen.»

SU ønsker at barnehagen sender ut en kvalitetsundersøkelse til foreldrene for å få frem fakta. De har også ytret ønske om at styret/eiere søker kvalifisert pedagogisk faglig bistand utover advokatbistand. Fordi Borgafjell barnehage ikke lenger ser ut til å være med i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), er dette ekstra viktig, påpeker SU-lederen.

Både Bjoarvik og andre foreldre BT har snakket med, fremhever at de ansatte i barnehagen gjør en god jobb. Det er ledelsen de har vært kritiske til.

Samarbeidsutvalget har nå lagt møteplan frem til sommeren. «SU vil jobbe videre med de oppgavene SU har ansvar for og råderett over», skriver Bjoarvik.

Barnehageeierne har fått frist til 16. februar med å svare på rapporten fra tilsynsteamet i Os kommune.

Advokat Nina Gundersen Sandnes, som representerer eierne, understreker at rapporten ikke er endelig. Den er kun foreløpig med ønske om tilleggsdokumentasjon før endelig rapport med konklusjon utarbeides. «Vi har ikke behov for å kommentere den», skriver hun i en e-post til BT.

Publisert