Helse Førde: 16 ledere skal ha sluttet som en følge av direktørens lederstil

Viseadministrerende direktør Vidar Vie i Helse Førde får kritikk for sin lederstil og personhåndtering.