Anbefaler å flytte Havforskningsinstituttet

En ny rapport anbefaler å samle marine forskningsmiljøene i Bergen under samme tak.

Publisert:

FLYTTER FRA NORDNES: En ny rapport anbefaler flytting av Havforskningsinstituttet. Foto: Rune Sævig

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har bestilt rapporten som skulle utrede behovene til de marine forskningsmiljøene i Bergen.

Konklusjonen i rapporten, som ble levert i dag, er at den beste løsningen er et nybygg for Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernæring og sjømat (NIFES) og Fiskeridirektoratet.

– En samlokalisering kan gi gevinster i form av deling av kostbar forskningsinfrastruktur, laboratorier, og andre arealer. Samlokalisering av virksomhetene vil også kunne stimulere til ytterligere tverrfaglig samarbeid og styrking av fagmiljøer, uttaler fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding fra departementet.

LES OGSÅ: Jubel hos havforskere

868 må flytte

Rapporten, en såkalt konseptvalgutredning, oppsummerer at totalt 1219 ansatte jobber i offentlige marine forskningsmiljøer i Bergen, inkludert Fiskeridirektoratet. Av disse vil 868 være samlet i det anbefalte nybygget.

De resterende jobber ved Universitetet i Bergen, Veterinærinstituttet og Nofima AS.

Totalt har miljøene 46.900 kvadratmeter tilgjengelig i dag – spredt på mange steder.

LES OGSÅ: Enige om Marin forskningsklynge

Beliggenhet er ikke klar

Det anbefalte alternativet i rapporten – som er utarbeidet av Metier, Opak og Link arkitektur, på oppdrag for Statsbygg – har en anslått investeringskostnad på 2,4 milliarder kroner.

Rapporten har ikke tatt stilling til eventuell beliggenhet av det nye marine senteret.

Publisert: