Misnøyen er stor

Svært mange Giardia-ofre er misfornøyde med informasjonen de har fått fra Bergen kommune, viser en rapport laget på oppdrag av bystyret i Bergen.