Operasjoner utsettes

Et kjøletårn som ikke fungerer gir temperaturer på over 30 grader på Haukeland Universitetssykehus.