Kraftledning antente gress

Falt ned og startet brann nær boliger.