Nedstemt av sine egne

Da byråd Christine Meyer (H) inviterte bystyret til å stemme for forslag om å styrke rekrutteringen av innvandrere i arbeidslivet, ville ikke byrådspartiene behandle saken.