Fann sau på fjordbotnen

Sauen var surra fast til stein og dumpa i fjorden. Ein gardbrukar har tilstått lovbrotet.