NAV: Informerer godt nok<p/>

For å få krigspensjon må søkeren dokumenter diagnosen posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Men NAV informerer ikke søkerne.