Slått i dramatisk valg

Kampen for å få Anita Apelthun Sæle tilbake på Tinget har båret frukter. Men det gikk bare nesten i Bergen Vest.