Hoppet ut med PC

Tyven tok en bærbar PC før han hoppet ut vinduet med tyvegodset.