Menyen endelig avslørt

Ny forskning viser hva Jesus og disiplene spiste i Leonardo Da Vincis tolkning av Den siste nattverden.