Bergen beholder piggdekkgebyret

Bergen kommune har fått vite at det ikke nytter å anke på avslaget om å avvikle piggdekkavgiften, men kan komme til å anke av prinsipp.