Full togstopp i vest

Togene har stått både på Bergensbanen og Flåmsbana i dag.