Fulgte søket etter datteren

Faren til Dung Tran Larsen, Dinh Nhi Tran, og onkelen Dinh, Chi Tran, fulgte søket hvor 25 personer fra Røde Kors gikk manngard etter Dung.