- Aurlandselvi var fantastisk

Før kraftutbygging blei det i dei beste åra landa kring fem tonn sjøaure og laks i Aurlandselvi. I fjor var fangsten kring 300 kilo.